Par projektu

Captura de pantalla 2022-05-02 a las 11.19.50
KO MĒS DARAM

Trīs partneri no ļoti dažādām Eiropas valstīm ir konstatējuši, ka viņu valstu jaunieši saskaras ar līdzīgām problēmām: bezdarbs, demotivācija mācīties, atsvešinātība... Darbs ar jaunatni kopumā, tostarp jaunatnes darbinieki un jaunieši, visā Eiropā saskaras ar līdzīgiem šķēršļiem, sākot no plkst. iespēju un iespēju trūkums, apmācības vai resursu trūkums līdz vispārējam jaunatnes darbinieku digitālo prasmju trūkumam.

mimi-thian-736996-unsplash.jpg
MŪSU MĒRĶIS

Lai motivētu jauniešus kļūt par aktīvākiem pilsoņiem savās kopienās un mudinātu viņus izzināt savu radošumu un māksliniecisko potenciālu, apvienojot mākslu ar jaunajām tehnoloģijām, Arte D sāks, izveidojot apmācību programmu jaunatnes darbiniekiem, kuri pēc tam apgūt nepieciešamās kompetences darbam ar jauniešiem.

jason-goodman-vbxyFxlgpjM-unsplash
KO TU SAŅEM

Arte D vietne sniegs jums piekļuvi atvērtam tiešsaistes apmācību komplektam jaunatnes darbiniekiem un tiešsaistes apmācības spēlei “Young Digital Artists”, kā arī iespēju iesaistīties starptautiskā jaunatnes darbinieku un jauno digitālo mākslinieku kopienā!

Laika skala

Novembris 2020
Online
Sāciet sapulci

 

Jūlijā 2021
Ziemeļmaķedonijas Republika
Otrā starptautiskā tikšanās

Septembris 2022
Latvija
Third Transnational Meeting

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.