Mūsu partneri

Open Europe

Izglītības pakalpojumu asociācija “OpenEurope” ir bezpeļņas organizācija ar galveno biroju Reusā (Katalonijā, Spānijā), kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem un pieaugušajiem, kuri strādā ar jaunatni saistītās nozarēs, piedalīties Eiropas programmās. Visi projekti un iniciatīvas Mūsu organizācijas mērķis ir iesaistīt pedagogus, skolotājus, profesorus, studentus un visu sabiedrību tādu projektu un programmu īstenošanā, kuru mērķis ir mūžizglītības process. Mūsu programmas ir izstrādātas, lai attīstītu dalībnieku komunikācijas, līderības un profesionālās prasmes.

VOLUNTEER CENTER BITOLA

Biedrība brīvprātīgajam darbam BRĪVPRĀTĪGO CENTRS BITOLA ir nevalstiska jauniešu organizācija, kuru dibinājuši bijušie EBD brīvprātīgie, kuri pieredzi darbā ar jaunatni guvuši, piedaloties un koordinējot dažādus vietējos un starptautiskos projektus dažādās Eiropas valstīs, kas atrodas Bitolā, Ziemeļmaķedonijā.

ZINI FOUNDATION

Inovāciju un izglītības fonds «Ziņi» ir jauna nevalstiska organizācija no Latvijas. Organizācijas mērķis ir veicināt inovāciju un izglītības attīstību, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visai sabiedrībai, piedaloties visos Ziņu fonda projektos un aktivitātēs. Visas Zini fonda aktivitātes ir vērstas uz sabiedrību, lai tā būtu aktīvāka, informētāka un iekļaujošāka.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.