Līdzekļi

Tiešsaistes spēle

Par digitālajiem rīkiem var uzzināt, spēlējot spēli, ko esam izstrādājuši projekta ietvaros.

 

Tiešsaistes apmācība

Jums ir pieejams tiešsaistes kurss, kas sastāv no trim moduļiem.

Salīdzinošais ziņojums

Salīdzinošs ziņojums par saikni starp mākslu, digitālajām prasmēm un jaunatni Eiropā.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.