Vai esiet gatavs?

Vai esat jaunatnes darbinieks? Vai esiet noguris no tradicionālajām pieejām, stratēģijām darbā ar jauniešiem?

Tad šis mācību komplekts ir tas, ko jūs meklējāt!

Uzziniet jaunas metodes un stratēģijas darbam ar NEET jauniešiem, lai veicinātu viņu sociālo iekļaušanu un iesaisti darba tirgū, eksperimentējot ar māksliniecisko izpausmi un jauniem digitālajiem formātiem.

Palīdziet jauniešiem izvērtēt savu māksliniecisko un radošo potenciālu, uzlabojot prasmes, kompetences un apgūstot jaunas izglītības metodes. Šajā kursā Jūs pilnveidosiet savas digitālās prasmes un spēju labāk izprast jaunatni un sagatavot labākas aktivitātes/materiālus, atbilstoši viņu vajadzībām.