Дали сте младински работник кому му е смачено од традиционални методи и старомодни стратегии за работа со млади?

Тогаш, овој онлајн комплет за обука е тоа што Ви треба!

Научете нови техники и стратегии за работа со млади кои веќе не се дел од образовниот систем и се невработени со кои ќе се поттикне нивната инклузија во општеството и нивен пристап до пазарот на труд преку експериментирање со уметничко изразување и нови дигитални облици.

Помогнете им да го вреднуваат нивниот уметнички и креативен потенцијал преку подобрување на Вашите вештини и способности и учење на нови техники за едукација. Со завршувањето на оваа обука, ќе забележите подобрување на Вашите дигитални вештини и на Вашиот капацитет за подобро разбирање на младите и изготвување на активности/материјали кои подобро одговараат на нивните потреби.

Што чекате?