Што е потребно за да станете дигитален изведувач?

Кои вештини и компетенции се потребни за да се биде успешен на ова поле?

Сметаме за ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ секој уметнички израз што бил
создадени со користење на дигитални технологии и алатки, но… како можеме да го искористиме овој свет?

Доколку сакате да истражувате и експериментирате на ова возбудливо поле, погледнете го „Young Digital

Играта Artist“ и научете сè за 3D моделирање, типографска или векторска уметност, нето уметност, фотографија
и дигитална слика или дигитална музика или звук.

Што чекате?