За проектот

Captura de pantalla 2022-05-02 a las 11.19.50
ШТО ПРАВИМЕ

Тројца партнери од многу различни европски земји идентификуваа дека младите во нивните земји се соочуваат со слични проблеми: невработеност, демотивација за студирање, отуѓување... Младинската работа воопшто, вклучувајќи ги младите работници и младите луѓе, наидува на слични бариери низ цела Европа, од недостаток на опции и можности, недостаток на обука или ресурси, до генерализиран недостаток на дигитални вештини на младинските работници.

mimi-thian-736996-unsplash.jpg
НАША ЦЕЛ

Со цел да ги мотивира младите да станат поактивни граѓани во нивните заедници и да ги охрабри да ја истражат нивната креативност и уметнички потенцијал преку комбинирање на уметноста со новите технологии, Arte D ќе започне со создавање програма за обука за младински работници кои потоа ќе стекнување на потребните компетенции за работа со млади луѓе.

jason-goodman-vbxyFxlgpjM-unsplash
ШТО ДОБИВАТЕ

Веб-страницата на Arte D ќе ви даде пристап до отворен онлајн комплет за обука за млади работници и до онлајн игра за обука наречена „Млади дигитални уметници“ и можност да се вклучите во меѓународна заедница на млади работници и млади дигитални уметници!

Времеплов

Hоември 2020
Онлајн
Започнете го состанокот

Jули 2021
Република Северна Македонија
Втора средба

Cептември 2022
Латвија
Трета средба

Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината која ги одразува гледиштата само на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.